en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID

Dienstverrichter

Bent u op zoek naar het volledig ontzorgen van alle administratieve- en wettelijke verplichtingen met betrekking tot het detacheren en bemiddelen van medewerkers bij cliënten, dan is OrganizedFlex uw partner.

Dienstontvanger

U wilt buitenlandse werknemers inlenen maar u bent niet volledig op de hoogte van alle administratieve- en wettelijke verplichtingen met betrekking tot het detacheren en het werven van medewerkers bij werkgevers, dan is OrganizedFlex uw partner.

ZZP'er

Uw wilt als ZZP'er werken in het buitenland, maar u bent niet volledig op de hoogte van alle administratieve en wettelijke verplichtingen, dan is OrganizedFlex uw partner.

ONE-STOP-SHOP

Wanneer u uw medewerkers detacheert naar een ander land, of u leent vaste medewerkers of ZZP'ers uit dat andere land in, dan moet dit goed geregeld zijn. U dient de van toepassing zijnde wet- en regelgeving correct te volgen.  De Europese wet- en regelgeving om medewerkers in andere landen te laten werken wordt echter steeds complexer. Door de diversiteit aan vragen op het gebied van loonbelasting, sociale lasten, btw, Europese- en lokale wetgeving voor detachering kunnen deze dan ook niet meer los van elkaar gezien worden. Er is bij alle partijen in de keten dan ook steeds meer behoefte aan een integrale dienstverlening.

OrganizedFlex is het loket voor uw integrale dienstverlening.  De unieke combinatie van onze kennis en het digitale platform DigitalOflex zorgen voor een optimale transparantie. Elke aangesloten partij (Dienstverrichters, Dienstontvangers, Gedetacheerde medewerkers en ZZP'ers) in de keten is altijd volledig op de hoogte van het gehele detacheringsproces.

De unieke combinatie van onze kennis en het digitale platform zorgen voor optimale transparantie. Iedere aangesloten partij in de keten is altijd volledig op de hoogte van het gehele detacheringsproces.

DigitalOflex: Eén compleet systeem, voor alles wat met grensoverschrijdend werk te maken heeft.


Werving & Selectie

OrganizedFlex helpt dienstontvangers door hen in contact te brengen met de juiste dienstverrichters in het buitenland. Organizedflex heeft voor dienstontvangers een vacturebank ontwikkeld waar zij vacatures kunnen plaatsen.

Lees verder

Waadi-Toelatingsstelsel controle

Organizedflex heeft een beoordelingsprogramma ontwikkeld om dienstverrichters, dienstontvangers en ZZP’er snel te beoordelen op hun actuele situatie van de WagwEU richtlijnen (Richtlijn 2014/67/EU) in hun organisatie. 

Lees verder

 Bedrijfsregistratie

Organizedflex registreert buitenlandse entiteiten in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland. Wij adviseren en begeleiden u met het administratieve proces.


Lees verder

DigitalOFlex: Eén compleet systeem, voor alles wat met WagwEU te maken heeft.

DigitalOflex

OrganizedFlex biedt u een digitaal platform waarin het gehele proces van detachering Eenvoudig, Vertrouwd en Doelmatig wordt verwerkt. 

Lees verder

Salaris administratie (A1)

OrganizedFlex is gespecialiseerd in de (A1) salarisverwerking voor medewerkers die in het buitenland werken maar op de loonlijst staan van de dienstverrichter in het woonland. 

Lees verder

ZZP administratie

Wij houden uw administratie bij in uw eigen account. Onze financiele dienstverlener controleert deze, maakt facturen, doet uw btw aangiftes, stelt uw jaarrekening samen en verzorgt aan het einde van het jaar uw aangifte inkomstenbelasting. En.. Bereikbaar voor support en al uw vragen!

Lees verder

OrganizedFlex

YOUR TRUSTED BACK-OFFICE PARTNER FOR FLEXWORK OVERSEAS


De afgelopen jaren zien we een economische verschuiving van vaste arbeidscontracten naar een dynamische economie waar tijdelijke en flexibele contracten meer gemeengoed zijn. Het bevorderen van de loyaliteit van de medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van uw waardevolle medewerkers. Wij ondersteunen werkzoekenden, ondernemers en ZZP'ers in hun transitie naar flexwerk. OrganizedFlex richt zich voornamelijk op het MKB.

Trends

Het toenemend  tekort op de arbeidsmarkt aan (vak)mensen in West- en Noord-Europa heeft steeds vaker tot gevolg dat met name Oost-Europese bedrijven volop kansen zien om hun bedrijfsactiviteiten met eigen medewerkers gedeeltelijk of volledig te verplaatsen naar een ander (werk)land.

Tevens is Oost-Europa voor West-Europese bedrijven een belangrijke schakel in het laten detacheren van hun talentvolle (vak)mensen bij West-Europese bedrijven. Dit biedt de gedetacheerden de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.  

Het detacheren vanuit Oost-Europa heeft weer tot gevolg dat ook daar een tekort aan (vak)mensen ontstaat, waardoor Oost-Europese bedrijven weer volop kansen zien om medewerkers uit derde landen te werven. 

De ontwikkelingen op het gebied van circulaire arbeidsmigratie is in volle gang. Het wordt daarom voor bedrijven steeds noodzakelijker om talentvolle medewerkers te vinden en te behouden. Door medewerkers maximaal te laten ontwikkelen zal dit de loyaliteit bevorderen.

 

Lees verder