en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: WagwEU (NL)

De WagwEU staat voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze wet, in werking sinds 18 juni 2016, geeft gedetacheerde werknemers (ofwel posted workers) recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden in Nederland. Als zelfstandige moet u zich aan bepaalde regels houden die bij de opdrachtgever in Nederland van toepassing zijn, zoals de regels over arbeidsomstandigheden.


Wanneer is de WagwEU van toepassing?
Als een dienstontvanger (opdrachtgever) uit Nederland een buitenlandse ZZP'er inleent dan valt dit ook onder zuivere dienstverlening binnen de WagwEU.

Verplichting

Ben je ZZP'er uit één van de EER-landen dan ben je verplicht het volgende beschikbaar te hebben:

Een paspoort van één van de EER-landen of Zwitserland? Dan mag je als ZZP’er vrij in Nederland komen werken.

Een getekende modelovereenkomst waarin de afspraken staan van de tijdelijke opdracht voor de opdrachtgever. 

Een WA aansprakelijkheidsverzekering gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden.

Een VCA vol certificaat

Administratieve verplichting

Meldplicht WagwEU

Bent u een zzp’er uit de EER of Zwitserland die tijdelijk voor een dienstontvanger (opdrachtgever) in Nederland komt werken, dan moet u zich melden bij het Nederlandse online meldloket. (Posted Workers Portal) Dit moet u 2 dagen voordat de werkzaamheden beginnen uitvoeren. De opdrachtgever controleert of er goed is gemeld en vervolgens moet hij de melding in het online meldloket accorderen.

De meldplicht geldt voor zelfstandigen alleen voor bepaalde sectoren

Bent u ZZP'er buiten één van de EER-landen
Bent u een zzp’er uit een land buiten de EER of Zwitserland? Dan moet u ook nog een verblijfsvergunning voor zelfstandig ondernemer hebben. Zonder deze verblijfsvergunning mag u als ZZP’er niet voor een dienstontvanger (opdrachtgever) in Nederland werken.

Als ZZP’er van buiten de EER en Zwitserland heeft u geen tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) nodig als u echt als zelfstandige werkt. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert wel of dit zo is.  

Let op: Ben je een Oekraïense vluchteling die werkt als zzp'er? Dan moet de dienstontvanger (opdrachtgever) in elke situatie een tewerkstelingverguning (TWV) aanvragen.


Handhaving door inspectie SZW

Verplichtingen ZZP'er en dienstontvanger (opdrachtgever)
De Inspectie SZW controleert of de ZZP'er (zelfstandig ondernemer) en dienstontvangers (opdrachtgevers) zich aan de WagwEU houden. Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie SZW direct toegang tot alle meldingen. Sociale partners kunnen ook gegevens opvragen bij het meldpunt bij controle op naleving van cao-bepalingen. Blijkt uit een inspectie dat de meldplicht en/of de controleplicht niet wordt nageleefd? Dan kan de meldingsplichtige (ZZP'er) maar ook de inspectieplichtige (dienstontvanger) een boete krijgen.


Wilt je verder worden geïnformeerd over de WagwEU voor ZPP'ers, neem dan contact op.


NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID