en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: WAADI-Toelatingsstelsel controle


Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een financiële garantstelling hebben van honderdduizend euro, laten zien dat zij het juiste loon en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen zaken doen uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Het wetsvoorstel bevat ook het overgangsrecht om – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2027 – uitleners te stimuleren om vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Beoordelingsprogramma
Organizedflex heeft een beoordelingsprogramma ontwikkeld om dienstverrichters, dienstontvangers en ZZP’er snel te beoordelen op de implementatie van de WagwEU richtlijnen (Richtlijn 2014/67/EU) inclusief de (gewijzigde) WAADI richtlijnen in hun organisatie. Deze beoordeling wordt samengevat in een gedetailleerd rapport waarin wordt vermeld welke onderdelen van de Richtlijn 2014/67/EU correct en nog niet correct zijn geïmplementeerd.  Voor de onderdelen die nog niet correct zijn geïmplementeerd wordt in het rapport een aanbeveling gedaan.


 

Voorbereiding en implementatie
Organizedflex is geen onafhankelijke organisatie die een keurmerk/verklaring kan verstrekken. Met de uitkomst van de beooordeling verzorgt Organizedflex de implementatie van de administratieve richtlijnen in uw organisatie die de Richtlijn 2014/67/EU stelt. Hiermee bereidt u zich voor op een audit van de Stichting Normering Arbeid.

DigitalOflex
Organizedflex heeft DigitalOflex laten ontwikkelen om de gehele administratieve implementatie van de Richtlijn 2014/67/EU op een professionele manier te borgen.


Wilt u meer informatie over ons digitale platform? Wij geven u graag een demonstratie!

NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWD EN DOELMATIG