en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex:Conformiteitsbeoordeling


Inleiding
Conformiteitsbeoordeling en accreditatie zijn instrumenten die in de private sector zijn ontstaan met het doel om transparantie te bieden over de kwaliteit van producten en diensten. Met een conformiteitsbeoordeling kunnen aspecten van een product of dienst die niet direct inzichtelijk zijn wel inzichtelijk worden gemaakt. Deze transparantie draagt bij aan het vergemakkelijken van (internationale) transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten. En daarmee aan het beter functioneren van markten en internationale handel.

Beoordelingsprogramma
Organizedflex heeft een beoordelingsprogramma ontwikkelt om dienstverrichters, dienstontvangers en ZZP’er snel te beoordelen op de implementatie van de WagwEU richtlijnen (Richtlijn 2014/67/EU) in hun organisatie. Deze beoordeling wordt samengevat in een gedetailleerd rapport waarin wordt vermeld welke onderdelen van de Richtlijn 2014/67/EU correct en nog niet correct zijn geïmplementeerd.  Voor de onderdelen die nog niet correct zijn geïmplementeerd wordt een aanbeveling gedaan.Wet op de toelating van detachering van werknemers
Dit wetsvoorstel introduceert een autorisatiesysteem voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Volgens het nieuwe systeem mogen inleners alleen op de markt opereren als ze daarvoor een vergunning hebben. Hiervoor moeten ze onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, aantonen dat ze de juiste lonen betalen en hun belastingen afdragen. Er worden periodieke controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uitzendbureaus aan de regels blijven voldoen. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenaamde inleners, mogen alleen zaken doen met uitzendbureaus die zijn toegelaten tot de markt. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Het wetsvoorstel bevat ook overgangsrecht om - in de aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2026 - inleners te stimuleren zich vóór 1 juli 2025 aan te melden en zich in de aanloop daar naartoe vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Voorbereiding en uitvoering
Organizedflex is geen onafhankelijke organisatie die een keurmerk/verklaring kan afgeven. Met de uitkomst van de conformiteitsbeoordeling zorgt Organizedflex voor de implementatie van de administratieve richtlijnen in uw organisatie die zijn vastgesteld door de Richtlijn 2014/67/EU. Dit bereidt u voor op een audit door de Stichting Normering Arbeid.

DigitalOflex
Organizedflex heeft DigitalOflex laten ontwikkelen om de gehele administratieve implementatie van de Richtlijn 2014/67/EU op een professionele manier te borgen.

Wilt u meer informatie over ons digitale platform DigitalOflex? Wij geven u graag een demonstratie!

 

 

 
NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWD EN DOELMATIG