en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: WAADI-Toelatingsstelsel controle

Inleiding

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie zijn instrumenten die in de private sector zijn ontstaan met het doel om transparantie te bieden over de kwaliteit van producten en diensten. Met een conformiteitsbeoordeling kunnen aspecten van een product of dienst die niet direct inzichtelijk zijn wel inzichtelijk worden gemaakt. Deze transparantie draagt bij aan het vergemakkelijken van (internationale) transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten. En daarmee aan het beter functioneren van markten en internationale handel.

Beoordelingsprogramma

Organizedflex heeft een beoordelingsprogramma ontwikkeld om dienstverrichters, dienstontvangers en ZZP’er snel te beoordelen op de implementatie van de WagwEU richtlijnen (Richtlijn 2014/67/EU) in hun organisatie. Deze beoordeling wordt samengevat in een gedetailleerd rapport waarin wordt vermeld welke onderdelen van de Richtlijn 2014/67/EU correct en nog niet correct zijn geïmplementeerd.  Voor de onderdelen die nog niet correct zijn geïmplementeerd wordt een aanbeveling gedaan.


Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen zaken doen uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Het wetsvoorstel bevat ook overgangsrecht om – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2027 – uitleners te stimuleren om vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Voorbereiding en uitvoering
Organizedflex is geen onafhankelijke organisatie die een keurmerk/verklaring kan afgeven. Met de uitkomst van de conformiteitsbeoordeling zorgt Organizedflex voor de implementatie van de administratieve richtlijnen in uw organisatie die zijn vastgesteld door de Richtlijn 2014/67/EU. Dit bereidt u voor op een audit door de Stichting Normering Arbeid.

 

DigitalOflex

Organizedflex heeft DigitalOflex laten ontwikkelen om de gehele administratieve implementatie van de Richtlijn 2014/67/EU op een professionele manier te borgen.

Wilt u meer informatie over ons digitale platform? Wij geven u graag een demonstratie!
NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWD EN DOELMATIG