en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: Uitleg werken in NL


U bent een buitenlandse (EU burger) ZZP'er (zelfstandig ondernemer zonder personeel) die een tijdelijke dienst of opdracht wil uitvoeren in Nederland. ZZP’ers kunnen diensten verrichten in een andere EU-lidstaat. 


ZZP'ers die geen onderdaan zijn van de Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (hierna: derdelanders) kunnen echter niet zomaar in Nederland worden tewerkgesteld. Zij hebben in principe een vergunning nodig om in Nederland te mogen werken en verblijven.

 

Wanneer derdelanders die als ZZP'er (zelfstandig ondernemer zonder personeel) zijn geregistreerd in een ander EU land en daar ook is gevestigd praten we van een uitzondering.

De voorwaarden die worden gesteld:

 1. De derdelander heeft zijn ZZP onderneming geregistreerd en gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland;
 2. De derdelander komt naar Nederland om diensten te verrichten namens zijn onderneming;
 3. De derdelander heeft in de lidstaat van verblijf een geldig verblijfsrecht als zelfstandige van meer dan 3 maanden;
 4. De toelating tot werk in de lidstaat van verblijf zijn minstens geldig voor de duur van het in Nederland uit te voeren werk;
 5. De derlander beschikt over een paspoort en een verblijfsvergunning als zelfstandige met een geldigheidsduur die minstens gelijk is aan de duur van de werkzaamheden in Nederland. Op die manier wordt de terugkeer naar het land van oorsprong of de lidstaat van verblijf verzekert. 

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen deze personen samen met de EU-burgers vrij over de Europese grenzen bewegen om in Nederland te komen werken. 

Verplichtingen
In het geval van tewerkstelling in Nederland moet u zich als ZZP’er aan een aantal administratieve verplichtingen houden, waaronder de meldplicht dat minimaal 2 dagen voorafgaand van de tewerkstelling moet zijn gedaan in het online portal (Posted Workers Portal). De dienstontvanger (opdrachtgever) moet de gegevens controleren, maar ook accorderen in het online portal. Het niet naleven van deze verplichting kan worden beboet door de Nederlandse arbeidsinspectie. 

 

ZZP'ers
De verplichting om bepaalde documenten beschikbaar te hebben op de werkplek:

 • legitimatie;
 • verblijfsvergunning als zelfstandige (derdelanders);
 • Modelovereenkomst voor het project;
 • A1-formulieren;
 • Facturen;

Let op: Ben je een Oekraïense vluchteling die werkt als zzp'er? Dan moet de dienstontvanger (opdrachtgever) in elke situatie een tewerkstelingverguning (TWV) aanvragen.

Uitvoering
De Europese wet- en regelgeving wordt echter complexer en intensiever gehandhaafd. Er is dan ook steeds meer behoefte aan een integrale dienstverlening.

De unieke combinatie van onze kennis en ons digitale platform "DigitalOFlex" zorgen voor een effectieve werkwijze en volledige transparantie van het verplichte administratieve proces. Elke aangesloten partij in de keten is altijd volledig op de hoogte van het gehele detacheringsproces. 

Cliënten
Wij werken voor ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) die zich laten inlenen door dienstontvangers (opdrachtgever) in andere EU-lidstaten. De ZZP’ers weten precies wat hun vaardigheden zijn, en zijn veelal goed opgeleid waardoor ze eenvoudig en snel aan het werk gezet kunnen worden.

 


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID
 

Zo werkt OrganizedFlex

 • OrganizedFlex is de partner voor ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) die zich tijdelijke voor een dienst of opdracht laten inlenen door een dienstontvanger (opdrachtgever) De Europese wetgeving van vrij verkeer van personen en diensten biedt u deze unieke mogelijkheid. OrganizedFlex begeleid ZZP’ers bij deze transitie voor flexwerk.
 • OrganizedFlex heeft contact met dienstontvangers (opdrachtgevers) die op zoek zijn naar talentvolle (vak)mensen. Zij krijgen toegang tot een eigen digitale backoffice waarin zij zelf, of in overleg met ons HR team, hun vacatures kunnen plaatsen en beheren. Wanneer de ZZP’ers een geschikte vakature ziet dan zorgen wij ervoor dat we beide partijen in in contact worden gebracht.

 

Neem direct contact met ons op!


MAAK EEN AFSPRAAK

 

 Wilt u direct klant worden?

Dat kan natuurlijk ook. Vul dan direct onderstaand formulier in. 

Na goedkeuring (doorlooptijd 48 uur) krijgt u direct toegang tot uw persoonlijk digitale omgeving om vacatures te kunnen plaatsen en beheren. 

Tevens nemen wij persoonlijk contact met u op. 

 • Wij kiezen alleen voor Zzp'ers die een bewezen historie hebben. 
 • Wij vragen je persoonlijke en- bedrijfsgegevens
 • Wij helpen je met de administratie die nodig is. 
 • Wie bieden goede condities
 • We betalen je factuur om de 2 weken (wij doen een credit check)
 • Wij bieden extra inkomsten, zie hiervoor ons talentenprogramma
 • Wij stemmen het inleenproces met je af.
 • Wij bieden je ons OFlex portaal.
 • Wij faciliteren accommodatie als je die niet hebt.
 • Wij faciliteren opleidingen en examen
 • Wij zorgen voor betrouwbare opdrachtgevers als jij die niet hebt.
 • Alle afspraken leggen we contractueel vast


 

Loading

 • OrganizedFlex gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.