en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex

Your trusted back-office partner for flexwork overseas

OrganizedFlex ontzorgt u bij uw transitie naar flexwerk en biedt u ervaren krachten met een optimale begeleiding. Door de diversiteit aan vragen op het gebied van loonheffing, sociale lasten, btw, Europese- en lokale wetgeving voor detachering kunnen deze dan ook niet meer los van elkaar gezien worden.


OrganizedFlex biedt integrale dienstverlening aan rondom detacheren op het gebied van loonheffing, sociale lasten en Europese wet- en regelgeving die het allemaal heel complex maakt. Wij ontzorgen u volledig.........."een kopzorg minder!".


Wij werken voor ondernemers die hun bedrijfsacitiviteiten en medewerkers willen verplaatsen naar andere EU lidsstaten. Zij kennen hun medewerkers, spreken dezelfde taal, en hebben ze veelal zelf opgeleid waardoor men weet wat men aan elkaar heeft. 


We werken ook voor ondernemenrs die hun bedrijfsactiviteiten niet verplaatsen of uitbreiden naar andere landen, maar het wel belangrijk vinden dat hun medewerkers zich blijven ontwikkelen. Wij zorgen ervoor hun elders te detacheren zodat zij hun nieuw opgedane ervaringen kunnen toepassen in het eigen bedrijf. 


Ook ondersteunen wij ondernemers die hun medewerkers de gelegenheid willen geven te werken in een andere branche. Dit kan zich voordoen wanneer er onvoldoende werk is door onder andere economische ontwikkelen of wanneer uw medewerker behoefte heeft aan meer uitdaging. 


ONE-STOP-SHOP

Wanneer u uw medewerkers detacheert naar een ander land dan moet dit goed geregeld zijn. U dient de van toepassing zijnde wet- en regelgeving correct te volgen. De Europese wet- en regelgeving om uw medewerkers in andere landen te laten werken wordt echter steeds complexer. Er is bij u dan steeds meer behoefte aan een integrale dienstverlening. Door de diversiteit aan vragen op het gebied van loonheffing, sociale lasten, btw, Europese- en lokale wetgeving voor detachering kunnen deze dan ook niet meer los van elkaar gezien worden. 


OrganizedFlex is het loket voor uw integrate dienstverlening. In ons digitaal portaal wordt uw gehele (detachering) proces vastgelegd en beheerd. Wij staan en gaan voor Eenvoud, Vertrouwen, en Doelmatigheid voor Werkzoekenden, Ondernemers en ZZP'ers die in het binnen- en buitenland willen werken. 

 

De unieke combinatie van onze kennis en het digitale platform zorgen voor een optimale transparantie. Elke aangesloten partij in de keten is altijd volledig op de hoogte van het gehele detacheringsproces. 


AMBITIE

OrganizedFlex richt zich op kenniseconomie landen met een drastisch te kort aan gekwalificeerde ambachtslieden. De onderwijsinstellingen voldoen niet aan de marktvraag naar vakbekwame studenten. Hier zal op korte ter mijn geen verandering in komen. 


Naast deze ontwikkeling hebben we ook te maken met een forse toename van (vakbekwame) uittreders (pensioen gerechtigen). Dit heeft enorme gevolgen voor het uitvoeren van bestaande werkzaamheden. 


DIT MOET STOPPEN! 


Wij gaan samen met u deze uitdaging aan!


Onze ambitie is bedrijven uit Oost-Europese landen (EU- en derde landen) en bedrijven uit kenniseconomie landen te laten samenwerken in het detacheren van medewerkers om veel beter te kunnen inspelen op het te kort aan vakbekwame medewerkers. 


Wij kiezen voor detacheren omdat dit de manier is om eenvoudig, vertrouwd en doelmatig deze uitdaging succesvol te laten verlopen.