en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

Organizedflex: Facturatieproces (NL) uitbesteden aan Organizedflex

Hoe werkt het uitbesteden van facturatie eigenlijk?

Wanneer dienstverrichters (werkgevers) medewerkers detacheren naar een andere EU-Lidstaat dan worden er complexe eisen gesteld aan de financiële- en de salarisadministratie door de belastingdienst. Om onderandere dit proces volgens de eisen van de belastingdienst goed te laten verlopen heeft Organizedflex het DigitalOflex systeem ontwikkeld. 

Wekelijks worden de gewerkte uren per dienstontvanger (opdrachtgever), per medewerker, per projectlocatie geregistreerd en geaccordeerd in DigitalOflex. In DigitalOflex zijn ook de inkoopprijs en de verkoopprijs geregistreerd waardoor er een inkoop- en verkoop proces gegenereerd wordt. 

Omdat de medewerkers worden gedetacheerd  naar Nederland, wordt alleen de loonheffing berekent en afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst. Organizedflex zorgt vervolgens voor de deblokkering van het deel dat op de geblokkeerde rekening is blijven staan. 

Waarom uw facturatie uitbesteden?

Op basis van de gegevens in DigitalOflex wordt per dienstontvanger en per projectlocatie een pro-forma factuur gegenereerd. Op elke pro-forma factuur worden de gewerkte uren van de medewerkers vermeldt inclusief hun ID/Paspoort nr, vervaldatum en BSN nummer. De belastingdienst wil op deze wijze het financiële proces voor Nederland onderbouwd hebben. 

De facturatie tussen Organizedflex en de dienstverrichter (Werkgever0 verloopt op dezelfde wijze. Ook hier worden er pro-forma facturen per dienstverrichter (Werkgever) en project locatie verwerkt. 

De belastingdienst kijkt vervolgens ook hoe de gewerkte uren volgens registratie zijn verwerkt in de loonadministratie (CAO) voor Nederland en hoe dit in het land waar de medewerkers in loondienst zijn is overgenomen. 

Uiteindelijk wordt de loonadministratie onderdeel van de financiële administratie. In de financiële administratie heeft de belastingdienst wederom andere eisen zoals een splitsing van gedetacheerde omzet en locale omzet. 

Belangrijk is dat er vooraf aan de facturatie een registratie plaats vindt die aan de eisen van de belastingdienst voldoen. 

Hierboven zijn de meest voorkomende redenen al genoemd om het facturatieproces aan Organizedflex uit te besteden. Veel ondernemers hebben geen tijd om de administratie op de juiste manier te verwerken. Door deze situatie kan er onnodig problemen ontstaan, waardoor een onderneming in een slechte situatie terecht kan komen. Door gebruik te maken van Organizedflex wordt het facturatie proces voor je ingevuld en heb je minder omkijken naar de input van de administratie. Vooralsnog blijft van kracht dat de dienstverrichter (Werkgever) eindverantwoordelijk blijft voor de loon- en financiële administratie. 

Wilt u verder worden geïnformeerd neem dan contact met ons op.

 

NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID