en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

Organizeflex: WAADI-Toelatingsstelsel controle


Inleiding

Conformiteitsbeoordeling en accreditatie zijn instrumenten die in de private sector zijn ontstaan met het doel om transparantie te bieden over de kwaliteit van producten en diensten. Met een conformiteitsbeoordeling kunnen aspecten van een product of dienst die niet direct inzichtelijk zijn wel inzichtelijk worden gemaakt. Deze transparantie draagt bij aan het vergemakkelijken van (internationale) transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten. En daarmee aan het beter functioneren van markten en internationale handel.

Beoordelingsprogramma

Organizedflex heeft een beoordelingsprogramma ontwikkeld om dienstverrichters, dienstontvangers en ZZP’er snel te beoordelen op de implementatie van de WagwEU richtlijnen (Richtlijn 2014/67/EU) in hun organisatie. Deze beoordeling wordt samengevat in een gedetailleerd rapport waarin wordt vermeld welke onderdelen van de Richtlijn 2014/67/EU correct en nog niet correct zijn geïmplementeerd.  Voor de onderdelen die nog niet correct zijn geïmplementeerd wordt in het rapport een aanbeveling gedaan.


 

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Dit wetsvoorstel introduceert een autorisatiesysteem voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Volgens het nieuwe systeem mogen inleners alleen op de markt opereren als ze daarvoor een vergunning hebben. Hiervoor moeten ze onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, aantonen dat ze de juiste lonen betalen en hun belastingen afdragen. Er worden periodieke controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uitzendbureaus aan de regels blijven voldoen. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenaamde inleners, mogen alleen zaken doen met uitzendbureaus die zijn toegelaten tot de markt. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Het wetsvoorstel bevat ook overgangsrecht om - in de aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2027 - inleners te stimuleren zich vóór 1 juli 2026 aan te melden en zich in de aanloop daar naartoe vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Voorbereiding en implementatie

Organizedflex is geen onafhankelijke organisatie die een keurmerk/verklaring kan verstrekken. Met de uitkomst van de conformiteitsbeooordeling verzorgt Organizedflex de implementatie van de administratieve richtlijnen in uw organisatie die de Richtlijn 2014/67/EU stelt. Hiermee bereidt u zich voor op een audit van de Stichting Normering Arbeid.

DigitalOflex

Organizedflex heeft DigitalOflex laten ontwikkelen om de gehele administratieve implementatie van de Richtlijn 2014/67/EU op een professionele manier te borgen.

Wilt u meer informatie over ons digitale platform? Wacht dan niet en neem contact met ons op.
NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWD EN DOELMATIG