en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: WagwEU (BE)

De WagwEU staat voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze wet, in werking sinds 18 juni 2016, geeft gedetacheerde werknemers (ofwel posted workers) recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden in België. Als zelfstandige moet u zich aan bepaalde regels houden die bij de opdrachtgever in België van toepassing zijn, zoals de regels over arbeidsomstandigheden.

Wanneer is de WagwEU van toepassing?
Als een dienstontvanger (opdrachtgever) uit België een buitenlandse ZZP'er inleent dan valt dit ook onder zuivere dienstverlening binnen de WagwEU.

Verplichting

Ben je ZZP'er uit één van de EER-landen dan ben je verplicht het volgende beschikbaar te hebben:

Een paspoort van één van de EER-landen of Zwitserland? Dan mag je als ZZP’er vrij in Nederland komen werken.

Een getekende overeenkomst waarin de afspraken staan van de tijdelijke opdracht voor de opdrachtgever. 

Een WA aansprakelijkheidsverzekering gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden.

Een VCA vol certificaat

Administratieve verplichting

Meldplicht WagwEU

Ben je een zzp’er uit de EER of Zwitserland die tijdelijk voor een dienstontvanger (opdrachtgever) in België komt werken, dan moet jij je melden in het online meldloket om een LIMOSA verklaring te krijgen. Dit moet je 2 dagen voordat de werkzaamheden beginnen uitvoeren. De opdrachtgever controleert of er goed is gemeld. 

De meldplicht geldt voor zelfstandigen alleen voor bepaalde sectoren

Ben je ZZP'er buiten één van de EER-landen
Ben je een zzp’er uit een land buiten de EER of Zwitserland? Dan moet je van de EU-Lidstaat een verblijfsvergunning voor zelfstandig ondernemer hebben. Zonder deze verblijfsvergunning mag je als ZZP’er niet voor een dienstontvanger (opdrachtgever) in België werken.

Modaliteiten bij aankomst in België
Een EU-burger is verplicht om zich binnen 10 werkdagen na aankomst op het Belgisch grondgebied te melden bij de gemeente van verblijf. Voor derdelanders geldt deze meldingsplicht binnen 3 dagen. Indien de werknemers in een hotel, pension, camping of jeugdherberg verblijven zal het hotel moeten zorgdragen voor de aanmelding, zolang het verblijf beperkt blijft tot 90 dagen. Na aanmelding ontvangt men in beide gevallen een kaart (3ter) van de gemeente.  


Deze aankomstmelding is in het bijzonder belangrijk voor derdelanders. Indien zij deze formaliteiten niet naleven, worden zij vermoed illegaal in België te verblijven. Het is voor de Belgische opdrachtgever dan ook van groot belang om te verifieren of de aankomstverklaring in orde werd gemaakt. 


Statuutwijziging van kort naar lang verblijf

Indien het Belgisch project een (vermoedelijke) duur van meer dan 90 dagen heeft, moet de derdelander na zijn melding van aankomst bij de gemeente, een statuutwijziging aanvragen voor lang verblijf. Dat doet hij door een zogenaamd A-Kaart aan te vragen. 


De electronische A-kaart geeft de derdelander een tijdelijk recht om in België te werken en te verblijven. 

De A-kaart dient te worden hernieuwd tussen de 40st en 30st dag voor de vervaldatum.


Handhaving door de Arbeidsinspectie FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg.

Verplichtingen ZZP'er en dienstontvanger (opdrachtgever)
De Arbeidsinspectie controleert of de ZZP'er (zelfstandig ondernemer) en dienstontvangers (opdrachtgevers) zich aan de WagwEU houden. Blijkt uit een inspectie dat de meldplicht en/of de controleplicht niet wordt nageleefd? Dan kan de meldingsplichtige (ZZP'er) maar ook de inspectieplichtige (dienstontvanger) een boete krijgen.


Wilt je verder worden geïnformeerd over de WagwEU voor ZPP'ers, neem dan contact op.


NEEM CONTACT OP


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID