en-USnl-NLru-RUlt-LTpl-PLro-ROde-DE

OrganizedFlex: Inlenen van buitenlandse arbeidkrachten


Maakt u als dienstontvanger (opdrachtgever) in Nederland gebruik van een buitenlands bedrijf (dienstverrichter) of een buitenlandse zelfstandige uit de EER of Zwitserland voor een tijdelijke klus of project? Dan heeft u verplichtingen. 


Verplichtingen
In het geval van tewerkstelling van EU medewerkers (EU Burgers) in Nederland moet u als dienstontvanger (opdrachtgever) de medewerker registratie van de dienstverrichter controleren en tevens goedkeuren in het online portal. (Posted Workers Portal) Het niet naleven van deze verplichting kan worden beboet door de Nederlandse arbeidsinspectie. 

Werknemers die geen onderdaan zijn van de Europees Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (hierna: derdelanders) kunnen echter niet zomaar in Nederland worden tewerkgesteld. Zij hebben in principe een vergunning nodig om in Nederland te mogen werken en verblijven.


In sommige gevallen moet de (vaak) complexe procedure om dergelijke vergunning te krijgen evenwel niet worden gevolgd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor derdelanders die in dienst zijn van een onderneming die in de Europese Unie is gevestigd en in het kader van hun tewerkstelling tijdelijk in Nederland worden gedetacheerd voor een specifiek project. Deze uitzoendering wordt in de volksmond wel eens de "Vander Elst vrijstelling" genoemd. Echter zijn hier wel strenge voorwaarden aan verbonden. 


Daarnaast hebben werknemers recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die gelden in het EU-land waarnaar ze worden gedetacheerd. Dit wordt geregeld in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten de Wet (Wet Avv). 


Uitvoering
De Europese wet- en regelgeving wordt echter complexer en intensiever gehandhaafd. En de diversiteit aan vragen van uw ketenpartners op het gebied van het inlenen van medewerkers wordt steeds tijdrovender. Er is dan ook steeds meer behoefte aan een integrale dienstverlening.

De unieke combinatie van onze kennis en ons digitale platform "DigitalOFlex" zorgen voor een effectieve werkwijze en volledige transparantie van het verplichte administratieve proces. Elke aangesloten partij in de keten is altijd volledig op de hoogte van het gehele detacheringsproces. 

 

Cliënten
Wij werken voor dienstontvangers (opdrachtgever) die voor hun bedrijfsactiviteiten medewerkers willen inlenen van werkgevers uit dezelfde branche uit andere EU- lidstaten. Hierdoor krijgen zij (vak)mensen, kennen de branche, en zijn veelal goed opgeleid en gecertificeerd waardoor men weet wat men aan elkaar heeft.

 

 


 

Zo werkt OrganizedFlex

  • OrganizedFlex is de partner voor dienstontvangers (opdrachtgevers) die voor hun bedrijfsactiviteiten medewerkers willen inlenen. De Europese wetgeving van vrij verkeer van personen en diensten biedt u deze unieke mogelijkheid. OrganizedFlex begeleid bedrijven bij deze transitie voor flexwerk zodat zij hun bedrijfsactiviteiten kunnen blijven continueren.
  • OrganizedFlex zoekt actief contact met dienstontvangers (opdrachtgevers) die op zoek zijn naar talentvolle (vak)mensen. Zij krijgen toegang tot een eigen digitale backoffice waarin zij zelf, of in overleg met ons HR-team, hun vacatures kunnen plaatsen en beheren.
  • Organizedflex ontwikkelt een netwerk van dienstverrichters (werkgevers) waar uw vacature(s) onder de aandacht wordt gebracht. Wanneer dienstverrichters u de juiste (vak) mensen kunnen uitlenen dan zorgen wij ervoor dat u in contact wordt gebracht met de dienstverrichter (werkgever).


Neem direct contact met ons op!

MAAK EEN AFSPRAAK
Wilt u direct klant worden?

Dat kan natuurlijk ook. Vul dan direct onderstaand formulier in. 


Na goedkeuring (doorlooptijd 48 uur) krijgt u direct toegang tot uw persoonlijk digitale omgeving om vacatures te kunnen plaatsen en beheren. 

Tevens nemen wij persoonlijk contact met u op.


ONZE WERKSTIJL IS GEBASEERD OP EENVOUD, VERTROUWEN EN DOELMATIGHEID. Loading

  • OrganizedFlex gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.